[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 6983   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ตึกเซนแมรี่ จัดกิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว  
No. 6982   การนิเทศการสอนครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ในช่วงวันที่ 1 - 15 ม.ค 2561  
No. 6974   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เลขคณิตพิขิตสมองเสื่อม"  
No. 6973   กิจกรรมวันเด็ก แผนกปฐมวัย  
No. 6958   กิจกรรมฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวบุคลากรอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6956   สวัสดีปีใหม่กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บิงโกความรู้" ห้องสมุดระดับประถม  
No. 6955   คณะกรรมการประชุมพิจารณาบุคลากรดีเด่น ครั้งที่ 1/2561  
No. 6948   งานแนะแนวจัดกิจกรรมพุธหรรษา วันที่ 3 มกราคม 2561  
No. 6944   บรรยากาศการเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4 ตึกโดนาเซียง  
No. 6941   ประชุมวางแผนการปรับปรุงแก้ไขคู่มือครูและนักเรียนประจำ  
No. 6940   กิจกรรมวันคริสต์มาส แผนกปฐมวัย  
No. 6936   นิเทศการสอนคุณครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6934   กรีฑาสีอนุบาล ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2560  
No. 6933   มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 6925   เตรียมจัดงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสและงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาส 2017 ของนักเรียนประจำ  
No. 6924   งานเลี้ยงคริสต์มาสนักเรียนประจำ  
No. 6923   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6921   การแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรี ปีการศึกษา 2560  
No. 6909   การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 6897   การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2560