[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 7040   อ.3/3 ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง "ดอกดาวเรือง" ที่ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7039   การตรวจนิเทศและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2560  
No. 7037   แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
No. 7036   ซ้อมรับวุฒิบัตร แผนกปฐมวัย  
No. 7027   การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ACS Cup ครั้งที่ 1  
No. 7026   บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาศิลปะ  
No. 7024   ศุกร์หรรษากับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ตามหาคำปริศนา" ห้องสมุดระดับชั้นประถมศึกษา  
No. 7022   งานปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่และงานราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา แผนกปฐมวัย  
No. 7014   เตรียมความพร้อมสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO)  
No. 7011   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องระยะทางกับการกระจัด โดยใช้กิจกรรมรถแข่งพลังงานลม (STEM)  
No. 7009   ประชุมประจำเดือนมกราคม แผนกปฐมวัย  
No. 7007   เตรียมสอบ cambridge ณ ตึกเซนต์แมรี่  
No. 7005   อบรม crossword  
No. 7001   พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “Assumption Cup” ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  
No. 7000   พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “Assumption Cup” ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  
No. 6997   บรรยากาศในการส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าข้อมูล ของชั้น ป.1  
No. 6992   ครูผู้สอนแผนกปฐมวัย รับการประเมินครูดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ  
No. 6987   กิจกรรมวันเด็ก ตึกโดนาเซียง ในวันที่ 12 ม.ค.2561  
No. 6985   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ตึกโดนาเซียง จัดกิจกรรมแข่งขันบิงโก  
No. 6984   กิจกรรมแข่งขัน 4-star โดยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์