[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 7169   บรรยากาศการเรียนภาคฤดูร้อน แผนกปฐมวัย  
No. 7168   โครงการการจัดนิทรรศการศิลปะ  
No. 7165   ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน  
No. 7164   ภาพบรรยากาศนักเรียนประจำเข้าที่พักเพื่อร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน  
No. 7152   มอบเกียรติบัตรโครงการมารยาทไทยและโครงการประกวดห้องเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 7146   โครงงาน Project Approach แผนกปฐมวัย  
No. 7143   มอบรางวัลกิจกรรมด้านภาษาระดับประถมศึกษา  
No. 7136   เลี้ยงขอบคุณบรรณารักษ์อาสา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7134   รู้เรื่องไวรัสโรต้าและสาธิตวิธีการล้างมือนักเรียนประจำตึกเทโอฟาน  
No. 7133   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน "สีสันแห่งอาเซียน" แผนกปฐมวัย  
No. 7132   กิจกรรมห้องสมุดร่วมกับงานสีสันแห่งอาเซียน แผนกปฐมวัย ณ อาคารเรยีนา เชลี  
No. 7129   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 7127   Thank You Party น.ร.บรรณารักษ์อาสา ห้องสมุดระดับชั้นประถม ปีการศึกษา 2560  
No. 7122   อ.3/2 ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง "ข้าว" ที่ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7118   สวดสายประคำเพื่อสันติภาพโลกและเป็นพิเศษให้กับประชากรของซูดานใต้และคองโก  
No. 7115   ตรวจสุขภาพช่องปาก แผนกปฐมวัย  
No. 7113   กิจกรรมรักการอ่าน แผนกปฐมวัย  
No. 7111   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมต่างๆของงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 7110   ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ แผนกปฐมวัย  
No. 7106   กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีนสัญจร