[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 787 อัลบัมภาพ

No. 3807   การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่  
No. 3803   ประชุมคณะกรรมการจัดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 วันที่ 13 กันยายน 2557  
No. 3802   รับสมัครและวัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 กันยายน 2557  
No. 3799   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 12 กันยายน 2557  
No. 3798   กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3790   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2557  
No. 3787   การแนะแนวและการบรรยายเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ  
No. 3774   รับสมัครและวัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กันยายน 2557  
No. 3765   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 4 กันยายน 2557  
No. 3755   การติววิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 3748   การประชุมเตรียมความพร้อมการแสดงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3734   การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่  
No. 3720   นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาเข้าพบหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
No. 3714   ผู้บริหารและตัวแทนครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าพบภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต วันที่ 25 สิงหาคม 2557  
No. 3711   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 22 สิงหาคม 2557  
No. 3709   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ CGA สัญจร ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 22 สิงหาคม 2557  
No. 3696   กิจกรรมการเรียนการสอนที่แสดงการบูรณาการการฝึกทักษะการคิดที่กำหนดให้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3691   การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 13 วันที่ 19 สิงหาคม 2557  
No. 3689   ทดลองใช้โต๊ะเก้าอี้นักเรียนแบบใหม่ที่ห้อง ม. 4/3  
No. 3682   พิธีปลงศพ คุณแม่เกษร วรศิลป์ มารดาของ ม.ปรีชา วรศิลป์ วันที่ 16 สิงหาคม 2557