[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 716 อัลบัมภาพ

No. 3186   พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3180   วจนพิธีกรรม อุทิศแด่ มารีอา สีดา สำเร็จ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3179   วจนพิธีกรรม อุทิศแด่ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3178   วจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3174   วจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3171   วจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3170   พิธีรับศพ มาสเตอร์วิชิต บุญพราหมณ์ ครูอาวุโส วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3155   ร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำ Simeon และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3148   พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ ภราดาฟิลิป เนรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3147   ประชุมนักเรียน ครั้งที่ 1 ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
No. 3143   วจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ ภราดาฟิลิป เนรี วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3139   พิธีรับศพ ภราดาฟิลิป เนรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3110   ตัวแทนบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด อวยพรปีใหม่ ภราดาวิทยา เทพกอม  
No. 3100   ดร.รังสิมา หญีตสอน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าพบมิสสุดา มงคลสิทธิ์ วันที่ 23 มกราคม 2557  
No. 3090   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 14/2556  
No. 3083   ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ม.สุภาพ ชื่นใจ วันที่ 16 มกราคม 2557  
No. 3075   ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานในพิธีมอบใบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายการเรียนรู้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  
No. 3072   ตัวแทนศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร Mainichi  
No. 3070   พลตำรวจโท กวี สุภานันท์ เข้าเยี่ยมคารวะ ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต วันที่ 14 มกราคม 2557  
No. 3067   พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ ครูสอนดี ” ตามรอยครูของแผ่นดิน