[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ศึกษาดูงานภายนอก

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 116 อัลบัมภาพ

No. 2871   สัมผัสชิงช้าสวรรค์สูงที่สุดในโลก( SINGAPORE FLYER ) ณ ประเทศสิงคโปร์  
No. 2863   ล่องแม่น้ำสิงคโปร์ ( SINGAPORE RIVER CRUISE ) และชมวิวริมอ่าวมาริน่า เบย์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
No. 2776   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานศึกษาวันที่ 24 กรกฎาคม 2556  
No. 2773   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ประชุมนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
No. 2766   ศึกษาดูงาน การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
No. 2733   นักเรียนชั้น ม.1/9 ( โปรแกรม ISP) ทัศนศึกษาเรื่องระบบต่างๆในร่างกายที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช  
No. 2718   ตัวแทนครูและคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม " Bio Map Contest " และ กิจกรรม "ครูต้นคิดผลิตแผนการสอน"  
No. 2709   โครงการศึกษาดูงานแหล่งประวัติศาสตร์ และศิลปะไทย จังหวัดราชบุรี  
No. 2702   กิจกรรมทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  
No. 2698   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
No. 2680   นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  
No. 2671   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมโครงการทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว วันที่ 5 สิงหาคม 2556  
No. 2652   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมโครงการทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2556  
No. 2552   คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสืบสานหัตถกรรมพื้นบ้านงานจักสาน  
No. 2492   ศึกษาดูงานวิถีชีวิตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ในขั้นเตรียมการวางแผนจัดค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ชั้น ม.2  
No. 2467   ศึกษาดูงานการเงินและงานจัดซื้อที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 25 พฤษภาคม 2556  
No. 2449   ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีอาน ลั่วหยาง ไคฟง เจิ้งโจ)  
No. 1937   ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์  
No. 1936   ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์  
No. 1934   พัฒนาวิชาชีพครู(Educa 2012)