[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ให้บริการชุมชน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 74 อัลบัมภาพ

No. 2248   การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลระบบ PSIS วันที่ 26-27 มีนาคม 2556  
No. 2203   กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ขอใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียนทำการแข่งขัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2176   การทดสอบระดับชาติ O-NET วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 1575   การประชุุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินและธุรการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555  
No. 1572   รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี่ที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555  
No. 1570   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน วันที่ 24 พฤษภาคม 2555