[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภายนอกศึกษาดูงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 84 อัลบัมภาพ

No. 1851   นักศึกษา ม.บูรพาศึกษาดูงาน  
No. 1820   คณะภคินีรักกางเขนท่าแร่ ศึกษาดูงาน  
No. 1769   คณะครูสังกัด อบจ.ปทุมธานี ศึกษาดูงาน  
No. 1576   คณะครูจากโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร วันที่ 30 พฤษภาคม 2555  
No. 1574   คณะครูจากโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาศึกษาดูงานด้านเอกสารและข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมิน สมศ.รอบ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555