[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 716 อัลบัมภาพ

No. 3571   ห้องสมุดเทโอฟาน แนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำวันนี่ 16-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
No. 3543   ผู้ปกครองนักเรียน เข้าพบ ภราดาวิทยา เทพกอม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน วันที่ 8 กรกฎาคม 2557  
No. 3538   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พิจารณาข้อสอบ ร่วมกับงานวัดผลฯ ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557  
No. 3525   เชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพิ่มกำลังกาย ปั่นลดพลังไฟ"  
No. 3508   ผู้ปกครองนักเรียนและผู้แทนบริษัทเอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย ) จำกัด สนับสนุนการทำสนามหญ้าเทียมให้กับทางโรงเรียน วันที่ 2 กรกฎาคม 2557  
No. 3506   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 3/2557  
No. 3492   ปฐมนิเทศและการทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2557  
No. 3490   ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 27 มิถุนายน 2557  
No. 3489   ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ คุณวิทยา คุณปลื้ม วันที่ 27 มิถุนายน 2557  
No. 3475   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟังบรรยายพิเศษ วันที่ 24 มิถุนายน 2557  
No. 3470   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557  
No. 3455   บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินสนับสนุนสร้างสนามหญ้าเทียมจำนวน 100,000 บาท  
No. 3428   ผู้แทนบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย ) สนับสนุนการทำสนามหญ้าเทียมให้กับทางโรงเรียน วันที่ 17 มิถุนายน 2557  
No. 3407   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รายงานตัว วันที่ 11 มิถุนายน 2557  
No. 3406   ประชุมกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย วันที่ 11 มิถุนายน 2557  
No. 3403   โครงการสอนพิเศษคณิตศาสตร์ Smart Plan มอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2557  
No. 3394   ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2557  
No. 3389   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน วันที่ 6 มิถุนายน 2557  
No. 3387   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 4 มิถุนายน 2557  
No. 3381   พลตำรวจตรี เชษฐา โกมลวรรธนะ มอบเงินสนับสนุนทำสนามหญ้าเทียม วันที่ 4 มิถุนายน 2557