[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 706 อัลบัมภาพ

No. 2099   บุคลากรครูและนักเรียนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อยและสัมผัสชีวิตชาวไร่อ้อย วันที่ 28 ธันวาคม 2555  
No. 2098   มอบสื่อการเรียนการสอน วันที่ 24 ธันวาคม 2555  
No. 2073   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมประกวดสื่อการสอน วันที่ 13 ธันวาคม 2555  
No. 2062   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัดระยอง  
No. 2057   แข่งขันที่โรบินสัน CROSSWORD A-MATH SUDOKU  
No. 2056   ปล่อยนกคืนสู่ธรรมชาติ ปล่อยปลาคืนสู่น้ำ  
No. 2055   ปล่อยปลา ปล่อยเต่า เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา  
No. 2045   ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สวนสุขภาพเกาะลอย วันที่ 5 ธันวาคม 2555  
No. 2036   ร่วมถวายพระพรราชสดุดี  
No. 2003   การแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียนกลุ่ม 10 ดาว วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  
No. 1907   เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อให้ป่าสมบูรณ์  
No. 1890   ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ชุมศรี พัวโสพิศ มารดาของมิสพรพิมล พัวโสพิศ วันที่ 15 กันยายน 2555  
No. 1879   ชมรมครูคาทอลิกและผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีมิสซาอุทิศส่วนกุศล แด่ อันตนวิลัย ฉันทพิริยกุล วันที่ 12 กันยายน 2555  
No. 1878   ลูกเสือวิสามัญบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ วันที่ 11 กันยายน 2555  
No. 1877   พิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 15 วันที่ 9 กันยายน 2555  
No. 1864   พนักงานอบรมเรื่องมารยาทในการขับรถ  
No. 1817   แถลงข่าวโครงการกบจูเนียร์ปี4  
No. 1810   สำรวจสถานที่จัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 1795   มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนใกล้เคียง  
No. 1794   กิจกรรมนักเรียน To Be Number One