[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2721 อัลบัมภาพ

No. 7912   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2561  
No. 7911   รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำรายงานพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
No. 7909   ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน  
No. 7904   กิจกรรมศุกร์หรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 7896   นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระเยซู และความเป็นมาของวันคริสต์มาส  
No. 7884   พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับห้องเรียนที่จัดป้ายนิเทศดีเด่นประจำปี 2561  
No. 7882   ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 7880   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 8 /2561 แผนกปฐมวัย  
No. 7874   งานเปิดไฟต้นคริส์ตมาสและงานเลี้ยงฉลองคริส์ตมาสนักเรียนประจำ 2018  
No. 7850   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Designing My Life  
No. 7848   จัดเตรียมงานเปิดไฟต้นคริส์ตมาสและงานเลี้ยงฉลองคริส์ตมาสนักเรียนประจำ 2018  
No. 7842   มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" แผนกปฐมวัย  
No. 7835   ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล1  
No. 7820   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2561  
No. 7819   งานเลี้ยงนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561  
No. 7818   สาธิตการทำกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 7815   กิจกรรมลอยกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 7811   ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำ  
No. 7803   มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ แผนกปฐมวัย  
No. 7799   กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน แผนกปฐมวัย