[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 7882   ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 7880   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 8 /2561 แผนกปฐมวัย  
No. 7874   งานเปิดไฟต้นคริส์ตมาสและงานเลี้ยงฉลองคริส์ตมาสนักเรียนประจำ 2018  
No. 7850   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Designing My Life  
No. 7848   จัดเตรียมงานเปิดไฟต้นคริส์ตมาสและงานเลี้ยงฉลองคริส์ตมาสนักเรียนประจำ 2018  
No. 7842   มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" แผนกปฐมวัย  
No. 7835   ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล1  
No. 7820   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2561  
No. 7819   งานเลี้ยงนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561  
No. 7818   สาธิตการทำกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 7815   กิจกรรมลอยกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 7811   ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำ  
No. 7803   มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ แผนกปฐมวัย  
No. 7799   กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 7797   วันวิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา Language Zone  
No. 7793   งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 7789   กิจกรรมเบเกอรี่และขนมไทย “ขนมชั้น ขนมน้ำดอกไม้” กิจกรรม  
No. 7788   การแข่งขันวิชาการ "วิชาการสัมพันธ์" แผนกปฐมวัย  
No. 7786   วันแสดงผลงานของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการสู่การมีอาชีพ  
No. 7778   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน