[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 717 อัลบัมภาพ

No. 4235   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 11/2557  
No. 4210   งานอาคารสถานที่จัดเตรียมเวทีงานเลี้ยงปิดกิจกรรมออแกไนซ์เกม  
No. 4209   งานอาคารสถานที่จัดเตรียมงานรับวุฒิบัตร MLP/SEP  
No. 4208   การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Rosetta Stone  
No. 4188   ประชุมคณะกรรมการงานนักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 4183   ประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 4166   งานอาคารสถานที่ปรับปรุงทาสีลูกระนาด  
No. 4162   มอบเกียรติบัตรกับคณะกรรมการงานวิชาการ  
No. 4161   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 13  
No. 4160   ฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับคณะครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
No. 4156   คณาจารย์จาก Hwa Hsia University of Technology ประเทศไต้หวันเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 4139   มอบรางวัลนักเรียนมีคะแนนสูงสุดในการสอบ GAT  
No. 4137   ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 4131   การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ม.6  
No. 4124   การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ม.3  
No. 4123   ฝ่ายอาคารสถานที่ จัดเตรียมโตีะ เก้าอี้ และบอร์ด  
No. 4111   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2557  
No. 4105   ฝ่ายวิชาการต้อนรับนิสิตฝึกสอนชาวจีน  
No. 4078   พลตำรวจโท กวี สุภานันท์ เข้าเยี่ยมคารวะ ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต วันที่ 23 ธันวาคม 2557  
No. 4077   ผู้แทนจากโรงเรียนเซนต์ปอล มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2557