[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 8026   กิจกรรมศุกร์หรรษา "วันวาเลนไทน์" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 8010   นักเรียน อ.3/4 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "นม ฟาร์มโคนม" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 8009   มอบเกียรติบัตร "กิจกรรมรักการอ่าน" แผนกปฐมวัย  
No. 8005   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 10/2561ประจำเดือนกุมภาพันธ์  
No. 8002   พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2561  
No. 8000   นักเรียน อ.2B ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "เครื่องบิน" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7999   มอบเกียรติบัตรกิจกรรมศุกร์หรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 7998   มิสหทัยรัตน์ สำเร็จผล ได้รับการนิเทศการสอนเรื่อง หินตะกอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และทักษะการทดลองด้วยการปฏิบัติจริง  
No. 7995   ม.สรวิศ แก้วงาม รับการนิเทศการสอนเรื่อง สารพันธุกรรมและโครโมโซม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทักษะการทดลองด้วยการปฏิบัติจริง และทักษะการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ  
No. 7994   ม.เดชา ขันธจิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้านิเทศการสอน ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ  
No. 7993   มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" แผนกปฐมวัย  
No. 7992   นักเรียน อ.3/1 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "แครอต" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7991   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2561  
No. 7988   กิจกรรมคณิตคิดเร็ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 7987   นักเรียน อ.1B ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "ปลา" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7986   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
No. 7984   การฟื้นฟูจิตใจครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เรื่อง "จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ สู่ภาคปฏิบัติ" วันที่ 19 และ 26 มกราคม 2562  
No. 7975   นักเรียน อ.1A ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "ดอกไม้" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7973   นักเรียน อ.2A ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "ผีเสื้อ" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7972   ค่ายวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Active Learning! Go Leader!Go Creativity