[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 688 อัลบัมภาพ

No. 2923   ตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรีไทย ในการงาน"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ณ โรงเรียนบางละมุง จ.ขลบุรี  
No. 2921   ตัวแทนคณะครูร่วมงาน 4th CGPTA Gala Dinner  
No. 2920   ร่วมงาน CGPTA Gala Dinner วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556  
No. 2915   การแข่งขันสะกดคำศัพท์ หมากคำ และเกมวงปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย ม.ปลาย  
No. 2913   นิทรรศการศิลปะ จากหนังใหญ่วัดขนอง :การศึกษา และสร้างสรรค์ใหม่  
No. 2912   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำคม ระดับม.ต้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  
No. 2905   การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี  
No. 2901   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ชลบุรี  
No. 2887   ค่ายภาวะผู้นำสายสัมพันธ์ไตรภาคีภาคตะวันออกครั้งที่ ๓ วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญพาราไดซ์ จันทบุรี  
No. 2877   สัมผัสกับดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ณ ประเทศญีปุ่น (17 ตุลาคม 2556)  
No. 2876   ศึกษาเส้นทางธรรมชาติกับเรือโจรสลัด ณ ประเทศญี่ปุ่น (16 ตุลาคม 2556)  
No. 2875   เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และปราสาทนาโกย่า ณ ประเทศญี่ปุ่น (14 ตุลาคม 2556)  
No. 2872   สัมผัสดินแดนมหาสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ( UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE ) ณ ประเทศสิงคโปร์  
No. 2864   เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก GARDEN BY THE BAY ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
No. 2861   อัสสัมชัญศรีราชาปันน้ำใจอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556  
No. 2854   เยี่ยมค่ายกิจกรรมอัสสัมชัญศรีราชาปันน้ำใจอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 วันที่ 16 ตุลาคม 2556  
No. 2842   กิจกรรมรับรางวัลกิจกรรมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๖  
No. 2840   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 5 ตุลาคม 2556  
No. 2838   พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2556 วันที่ 3 ตุลาคม 2556  
No. 2832   ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 14-15 กันยายน 2556 ณ หิ่งห้อยชาเล่ห์