[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 716 อัลบัมภาพ

No. 4801   รับมอบ หนังสือ “ทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18"  
No. 4800   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2558  
No. 4792   การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่  
No. 4787   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน  
No. 4783   TEACHER AWARDS 2015  
No. 4781   การสอบวัดประเมินผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1/2558  
No. 4779   พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์  
No. 4777   การนิเทศติดตามผลการพัฒนาครูผู้สอน  
No. 4771   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 6/2558  
No. 4762   แสดงความยินดีกับมิสสุดา มงคลสิทธิ์  
No. 4730   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2558  
No. 4725   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2558  
No. 4643   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2558  
No. 4642   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2558  
No. 4622   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินโรงเรียนฯ สู่มาตรฐานสากล (ครั้งที่ 3)  
No. 4603   นักเรียนปฐมวัยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน  
No. 4600   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 3 ครั้งที่3  
No. 4594   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2558  
No. 4587   ประชุม Focus Group การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี เขตภาคตะวันออก  
No. 4584   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินโรงเรียนฯ สู่มาตรฐานสากล(ครั้งที่ 1)