[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 8209   แผนกปฐมวัย คัดกรองเด็กทุกเช้า เพื่อเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก  
No. 8208   พิธีไหว้ครู แผนกปฐมวัย  
No. 8202   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าฟังบรรยาย “ระบบTCAS”  
No. 8195   คณะกรรมการนักเรียน TO BE NUMBER ONE ACS CLUB รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562  
No. 8192   พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี  
No. 8191   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 1 /2562  
No. 8177   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 1/2562  
No. 8168   ประชุมนักเรียนประจำตึกเทโอฟาน  
No. 8167   ประชุมนักเรียนประจำหอพักครู  
No. 8166   ประชุมนักเรียนประจำหอพักคาเบรียลา  
No. 8165   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  
No. 8163   การเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 8158   ประชุมนักเรียนประจำตึกราฟาแอล  
No. 8157   ประชุมครูระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
No. 8156   พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 8141   กิจกรรมวันสงกรานต์ แผนกปฐมวัย  
No. 8140   กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง Summer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา (E4)  
No. 8139   กิจกรรมแนะแนว Summer Course E1 Course “Adventure Sci จุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์” เชิญศิษย์เก่า ACS6952 แนะแนวทางการศึกษา  
No. 8138   ซัมเมอร์นี้ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์  
No. 8137   มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ จัดกิจกรรม “General Chemistry Laboratory ในช่วง Summer Course 2019