[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 692 อัลบัมภาพ

No. 3784   ฟื้ื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6  
No. 3767   นักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 5 กันยายน 2557  
No. 3747   ค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงระดับสังฆมณฑลจันทบุรี  
No. 3742   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 3727   การประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน"  
No. 3725   พิธีเปิดโครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์"  
No. 3686   คณะครูระดับประถมไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายประถมศึกษา  
No. 3677   โครงการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการปี 2557  
No. 3668   กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 3666   กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
No. 3641   คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาตะกร้อร่วมพิธีปลงศพผู้ปกครองนักกีฬาช้างเผือก  
No. 3633   ค่ายแสวงหา "เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัสความรักของพระคริสต์"  
No. 3611   ทัศนศึกษาเยี่ยมชม “ตันแลนด์” จ.พระนครศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นม.1  
No. 3589   คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำรวจสถานที่ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 3588   ค่ายผู้นำ YCS ระดับสังฆมณฑลจันทบุรี  
No. 3573   ผลการแข่งขันการประกวดกีฬาเทนนิส กองทัพอากาศ  
No. 3565   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท แบรนด์ครอสเวิร์ด  
No. 3561   ค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 3  
No. 3559   คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปสำรวจสถานที่ทัศนศึกษาเชิงวิชาการของนักเรียน  
No. 3553   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 1/2557