[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 8365   การประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ แผนกปฐมวัย  
No. 8364   มอบเกียรติบัตร แข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 8363   มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" ประจำเดือนมิถุนายน แผนกปฐมวัย  
No. 8362   การขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต  
No. 8359   ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาโมทนาคุณพระเป็นเจ้า โอกาส 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8358   แจกเครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ท แผนกปฐมวัย  
No. 8341   พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 8333   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม  
No. 8331   พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และหล่อเทียนพรรษา  
No. 8329   การฝึกการเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6  
No. 8323   ห้องสมุดลวสุต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล  
No. 8320   พิธีแต่งตั้งกัปตันสี รองกัปตันสี ประธานสภานักเรียน และรองประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 8319   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : การอ่านบทความจากวารสารและนิตยสาร เพื่อสรุปใจความจากเรื่องที่อ่าน  
No. 8316   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562  
No. 8313   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บิงโก : รู้เท่าทันสารเสพติด" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 8311   กิจกรรมติวคำคม เพื่อส่งเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ในคาบเรียนที่ 8  
No. 8308   งานอภิบาลและอาสาพัฒนา จัดกิจกรรมงฟอร์ตสัญจร 2019 ณ อาคารโดนาเซียง 4 กรกฎาคม 2562  
No. 8307   ประชุมกัปตันสี และรองกัปตันสี พร้อมซ้อมการแต่งตั้งกัปตันสีและรองกัปตันสี ปี 2562  
No. 8306   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชาฯ และประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2562  
No. 8302   นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์