[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 716 อัลบัมภาพ

No. 5458   ภาพบรรยากาศ การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559  
No. 5444   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2559  
No. 5430   สถาบัน IPU Global Studies Center เยี่ยมชมโรงเรียน  
No. 5425   ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5409   พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5406   มอบของขวัญที่ระลึกให้กับอาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Syracuse University  
No. 5400   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ  
No. 5395   ประชุมคณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์โรงเรียน  
No. 5389   คณะกรรมการร่วมพิจารณาโปรแกรมรับสมัครนักเรียนใหม่ระบบออนไลน์  
No. 5388   การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในหัวข้อ "ศิลปะจากสิ่งแวดล้อม"  
No. 5370   สอบวัดระดับภาษาอังกฤษและชิงทุนเรียนอเมริกาและแคนาดา  
No. 5361   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2559  
No. 5354   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนโดนาเซียง  
No. 5330   ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2559  
No. 5327   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประชุมร่วมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
No. 5321   กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
No. 5311   บริการฝังเข็มรักษาโรคโดยแพทย์แผนจีนศิษย์เก่าฯ  
No. 5283   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2559  
No. 5282   การประชุมจัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมพิธีการรับเสด็จ  
No. 5222   โครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ปี 7