[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ผลงานนักเรียน:Best_Student2559

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 226 อัลบัมภาพ

No. 6499   การจัดและตกแต่งเครื่องดื่ม(น้ำสมุนไพร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 6430   การจัดสวนในภาชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 6429   การประกอบเครื่องดื่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 6428   การปักผ้าด้วยมือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  
No. 6427   การทำผ้ามัดย้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  
No. 6380   เข้าพบผู้อำนวยการขอพรก่อนเดินทาง  
No. 6183   พิธีมอบรางวัลเรียนดี  
No. 6180   ซ้อมพิธีมอบรางวัลเรียนดี  
No. 6151   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ IMWic 2017  
No. 6150   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ Bangkok Fly 2017  
No. 6117   นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับรางวัล O-Net 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ  
No. 5846   รางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม กบจูเนียร์ปี 8 Teenage Create Thai  
No. 5824   โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ  
No. 5745   ร่วมแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์  
No. 5588   การแข่งขัน Piano Duet Open Stage  
No. 5568   กิจกรรม งานช่างในบ้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  
No. 5567   กิจกรรม การทำบัวลอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
No. 5527   การแข่งขันเดาะตะกร้อ  
No. 5417   การแข่งขัน คณิตศาสตร์นานาชาติ 2016  
No. 5364   รางวัลดีเด่น การแข่งขันโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 7"