[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ศึกษาดูงานภายนอก

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 118 อัลบัมภาพ

No. 4277   ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เกาะเจจู วันที่ 17 มีนาคม 2558  
No. 4149   เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  
No. 3834   ทัศนศึกษา ณ โรงไฟฟ้าบางปะกงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/9(gifted)  
No. 3724   นิสิตอินโดนีเซียคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน วันที่ 27 สิงหาคม 2557  
No. 3690   คณะครูระดับม.ปลายและครูฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร  
No. 3688   คณะครูบรรณารักษ์ ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม-มัธยมศึกษา)  
No. 3557   พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทัศนศึกษาประจำปี วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2557  
No. 3399   ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานแผนก EP โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2  
No. 3279   ทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9" ณ ประเทศญี่ปุ่น  
No. 3266   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก  
No. 3257   กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3 วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2557  
No. 3241   แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมฟุตบอลครู ACS พบกับทีมชมรมฟุตบอล VIP ท่าม่วง กาญจนบุรี วันที่ 17 มีนาคม 2557  
No. 3168   สำรวจสถานที่ สำหรับจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
No. 3099   แผนก MLP/SEP ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำนักเรียน จำนวน 62 คน พร้อมคณะครูจำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมโครงการ ACS Science Camp 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์  
No. 3089   ประชุมเตรียมจัดทัศนศึกษาครูประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มกราคม 2557  
No. 3026   ผู้อำนวยการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดห้องปฏิบัติการเคมีสีเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 3006   ภราดาวิทยา เทพกอม พาคณะครูและนักเรียน สัมผัสกับสถานีการเรียนรู้ของจริง “ พลังงานทดแทน ๑๒ สถานี ในปัจจุบัน ” ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
No. 2991   ภราดาวิทยา เทพกอม พาคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี  
No. 2958   ภราดาวิทยา เทพกอม ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และผู้แทนคณะครู สำรวจสถานที่การจัดค่ายดาราศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี  
No. 2957   ภราดาวิทยา เทพกอม ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และผู้แทนคณะครู จัดซื้อของรางวัลจัดเกม “ACS Christmas Fair 2013”