[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภายนอกศึกษาดูงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 84 อัลบัมภาพ

No. 4877   ร.ร ดวงมณีศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม Walk Rally  
No. 4613   ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจโรงเรียนมาตรฐานสากล  
No. 4562   ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้น ม.1-ม.3 แผนก MLP  
No. 4490   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน  
No. 4380   คณะครูฝ่ายธุรการ การเงิน ศึกษาดูงานการรับสมัครนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
No. 4357   โรงเรียนมหาวชิราวุธ ศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เข้มข้น (Gifted)  
No. 4298   คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน  
No. 4186   โรงเรียนนครพนมวิทยาคมศึกษาดูงานแผนก MLP  
No. 3961   "บ้านโพรงไม้แห่งอนาคต" ได้รับ รางวัลชนะเลิศติด 1 ใน 4 ผลงานนวัตกรรมพลังงานจากโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก 2  
No. 3838   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากภายนอกมาศึกษาดูงานแผนก MLP  
No. 3827   นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน วันที่ 18 กันยายน 2557  
No. 3680   คณะครูระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ดูงานโรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร  
No. 3399   ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานแผนก EP โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2  
No. 3199   คณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม ศึกษาดูงานฝ่ายปกครองและฝ่ายกิจกรรม วันที่ 6 มีนาคม 2557  
No. 3123   คณะครูจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3114   ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ 27 มกราคม 2557  
No. 3091   ผู้แทนจากโรงเรียนในมณฑลกุ้ยหยางและปักกิ่ง มาเยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 20 มกราคม 2557  
No. 2836   แสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีเชษฐา โกมลวรรณธนะ วันที่ 2 ตุลาคม 2556  
No. 2802   นักเรียนชั้น ม.1 โปรแกรม ISP ศึกษาระบบนิเวศ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 13 กันยายน 2556  
No. 2108   คณาจารย์จากมณฑลไห่หนานมาเยี่ยมชมกิจการโรงเรียน