[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 694 อัลบัมภาพ

No. 8897   ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 8842   8” CGPTA Gala Dinner ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
No. 8841   ม.จักรพันธ์ ถาวิกุล นำนักเรียนเข้าแข่งขัน STEM : Rubber Band Racers งาน (2019 ACEP Academic Day)ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
No. 8821   ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ครบ 83 ปี  
No. 8787   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราช รับไฟปฐมกฤษ์ กีฬาสี ประจำปี 2562 จากนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี(ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด)  
No. 8762   กิจกรรมลอยกระทง ณ ห้องสมุด  
No. 8761   ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6  
No. 8669   พิธีบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และครบรอบ 75 ปี  
No. 8668   พิธีปลงผมนาค และพิธีธรรมเทศนาสอนนาค ในการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ ฯ  
No. 8667   Party Night : KG Rally Family Tour ครั้งที่ 3 แผนกปฐมวัย  
No. 8645   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จ พระอริยวง ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
No. 8643   ผลการสอบ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
No. 8641   การแข่งขันกีฬาครูนัดอุ่นเครื่อง ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา  
No. 8640   งานวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์  
No. 8617   การแข่งขันงานกีฬาอนุบาล ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 19  
No. 8616   ขบวนพาเหรดเปิดงานกีฬาอนุบาล ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 19  
No. 8597   Monday Reading.  
No. 8592   โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 7 นายภูสิทธิ์ พระแท่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5/1 ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น  
No. 8545   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ส่งนักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 12 ปีเข้าการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562  
No. 8544   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ส่งนักกีฬากรีฑา เข้าการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562