[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ (HRD2563)การประชุม อบรม สัมมนา

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 79 อัลบัมภาพ

No. 9822   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 8/2563  
No. 9817   MLP – Covid-19 Seminar  
No. 9814   การประชุมคณะกรรมการสอนเสริมพิเศษนอกเวลา ครั้งที่ 3/2564  
No. 9812   โครงการโรงเรียนร่วมใจ ปลอดภัย ปลอดโรค ประจำปี 2564  
No. 9808   เข้ารับฟังการนำเสนอชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และฝึกการใช้งานหุ่นยนต์ (Robot)  
No. 9796   ประชุมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
No. 9791   ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณบุคลากรปีการศึกษา 2563  
No. 9783   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563  
No. 9775   การประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง  
No. 9765   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ของโรงเรียน ครั้งที่ 5/2563  
No. 9744   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  
No. 9730   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพระคุณที่สาม ครั้งที่ 2/2563   
No. 9729   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563  
No. 9722   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563  
No. 9721   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 6/2563  
No. 9719   การประชุมพนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563  
No. 9715   การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563  
No. 9676   โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ไตรภาคีภาคตะวันออก)  
No. 9663   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2564  
No. 9655   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “FSG ACS-PTA Healthy Run” ครั้งที่ 1