[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ผลงานครู/ผู้บริหาร:Best_Teacher2559

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 69 อัลบัมภาพ

No. 4288   กิจกรรมจิตอาสาเลียนแบบวิถีมงฟอร์ต  
No. 4223   พิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4204   ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูที่สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4202   การประกวดสื่อการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  
No. 4195   ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล "ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปี 2557" และ รางวัล "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556"  
No. 3995   นักเรียนคาทอลิก "รับศีลกำลัง" วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  
No. 3861   คณะครูฝ่ายวิชาการร่วมแสดงความยินดีกับ มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล  
No. 3858   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนโครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗  
No. 3763   กิจกรรมการสอน การปฎิบัติงานไม้ เรื่อง การเปลี่ยนลูกบิดประตู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
No. 3474   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 2/2557  
No. 3324   แสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  
No. 3300   ภราดาวิทยา เทพกอม ร่วมแสดงความยินดีกับมาสเตอร์สมชาย วรรณพงษ์ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประจำปี 2556  
No. 3116   ตรวจประเมินครูดีเด่น โรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา วันที่ 29 มกราคม 2557  
No. 3112   ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดาวิทยา เทพกอม สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 4.00 วันที่ 27 มกราคม 2557  
No. 3109   สุดยอด คนเก่ง ( ภราดาวิทยา เทพกอม สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 4.00 )  
No. 3097   พิธีมอบรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. 2556  
No. 3092   เกียรตินิยม อันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 4.00 (ภราดาวิทยา เทพกอม สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)  
No. 3068   คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี แด่ ภราดาวิทยา เทพกอม  
No. 3049   งานเลี้ยงคริสต์มาสและปีใหม่นักเรียนประจำ  
No. 3044   รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูสอนดี”ตามรอยครูของแผ่นดิน ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ