[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 787 อัลบัมภาพ

No. 7358   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม และตัวแทนครู ไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ คุณกาญจนา จันทรานนท์  
No. 7331   ผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงาน เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ มารดา มิสสุริยา หัตถกิจ  
No. 7310   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1/2561  
No. 7308   ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561  
No. 7248   เปิดจำหน่ายหนังสือและแบบเรียน ปีการศึกษา 2561  
No. 7240   ภราดา,คณะผู้ร่วมบริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ บิดาของ มาสเตอร์ภคิน ธนากูลธัญทิพา  
No. 6998   ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 5/2560  
No. 6937   ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2560  
No. 6931   ​โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
No. 6911   นักเรียนมัคคุเทศก์แผนกประถมเตรียมซ้อมอ่านสคริปต์แนะนำห้องเกียรติประวัติ  
No. 6865   สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MLP ปีการศึกษา 2561  
No. 6847   ประชุมมัคคุเทศก์ 3 ภาษาและพาชมห้องเกียรติประวัติ  
No. 6784   ประชุมวางแผนการจัดทำศูนย์พัฒนาบุคลากร  
No. 6776   บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก  
No. 6774   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  
No. 6745   มอบตัวนักเรียนอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 6736   ประชุมอนุกรรมการห้องเกียรติประวัติ ครั้งที่ 1/2560  
No. 6732   สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าสัมภาษณ์ผู้แทนภราดาและผู้แทนนักเรียน  
No. 6718   กลุ่มผู้ใหญ่ใจดีศรีราชา มอบทุนค่าขนม รายเดือนสำหรับนักกีฬาตะกร้อ "นักสู้ลูกหวาย"  
No. 6713   คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2560