[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 692 อัลบัมภาพ

No. 4667   ประมวลภาพย้อนหลังเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไปประกวดวาดภาพ  
No. 4663   พิธีมอบใบกิตติบัตรที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญในพระอุปภัมภ์  
No. 4645   ค่ายคณิตศาสตร์ MLP (Math Camp)  
No. 4644   ประชุมผู้รับผิดชอบกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2558  
No. 4628   แข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)  
No. 4609   ค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 4  
No. 4604   ประเพณีแห่เทียนพรรษา  
No. 4588   วงโยธวาทิตนำขบวนแห่เทียนพรรษา  
No. 4558   ร่วมพิธีเสกและถวายอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
No. 4542   น.ร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,4-6 ชมภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ฯ  
No. 4518   ม. 2/8 Science Gifted Progamme เรียนรู้นอกห้องเรียนเชิงวิชาการ  
No. 4517   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับอนุบาล 3-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2558  
No. 4507   นักเรียน ป.4 - ป.6 เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง "ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ"  
No. 4506   ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558  
No. 4503   ม.1/8 Science Gifted Programme เรียนรู้นอกห้องเรียน  
No. 4499   กิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 4498   กิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 4497   กิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
No. 4494   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสถาบันที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
No. 4491   นักเรียนชนะการแข่งขันได้เป็นตัวแทนระดับภาค