[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 716 อัลบัมภาพ

No. 6847   ประชุมมัคคุเทศก์ 3 ภาษาและพาชมห้องเกียรติประวัติ  
No. 6784   ประชุมวางแผนการจัดทำศูนย์พัฒนาบุคลากร  
No. 6776   บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก  
No. 6774   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  
No. 6745   มอบตัวนักเรียนอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 6736   ประชุมอนุกรรมการห้องเกียรติประวัติ ครั้งที่ 1/2560  
No. 6732   สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าสัมภาษณ์ผู้แทนภราดาและผู้แทนนักเรียน  
No. 6718   กลุ่มผู้ใหญ่ใจดีศรีราชา มอบทุนค่าขนม รายเดือนสำหรับนักกีฬาตะกร้อ "นักสู้ลูกหวาย"  
No. 6713   คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2560  
No. 6695   สัมภาษณ์พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ในห้องเกียรติประวัติ  
No. 6656   แนะนำหนังสือดีที่มีให้อ่าน ประจำเดือน ก.ย. ห้องสมุดประถม  
No. 6623   คณะผู้ปกครองนักเรียนร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์ดอกไม้จันทน์พระราชทานให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  
No. 6604   ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของมิสธารินี มะปรางหวาน  
No. 6591   "Open House 2017" แผนก MLP  
No. 6578   ชมรมคนรักศรีราชามาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6546   การจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทควันโดเยาวชนของจังหวัดชลบุรี  
No. 6536   ตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดา ของ มาสเตอร์บุรทัต วัชรธาตุมณฑล  
No. 6526   อบรมประจำสัปดาห์ เรื่อง "พื้นฐานการสร้างความดี" โดย ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล  
No. 6503   ประชุมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 2/2560  
No. 6450   ต้อนรับนิสิตฝึกสอนจาก Beijing Foreign Student University ณ กรุงปักกิ่ง