[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 8800   ประชุมนักเรียนประจำ เดือนพฤศจิกายน 2562  
No. 8799   นักเรียนประจำตึกเทโอฟานซักซ้อมการหนีไฟ  
No. 8796   “กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562” ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม  
No. 8793   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน  
No. 8775   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาสี (กรีฑาสี) ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน  
No. 8773   มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" ประจำเดือนกันยายน แผนกปฐมวัย  
No. 8772   จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แผนกปฐมวัย  
No. 8766   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัด “คอนเสิร์ตการกุศล 75 ปี ACS Zero Waste Together” ครั้งที่ 2  
No. 8755   กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 8753   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกโครงการนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย  
No. 8752   ครูแผนกปฐมวัยสาธิตการทำกระทง  
No. 8750   กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ฮอร์โมนพืช โดยใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 8749   การทำกิจกรรมกลุ่ม ศึกษาประเภทของหินชนิดต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 8738   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2562  
No. 8714   พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน และสุขสำราญภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ และ ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์  
No. 8708   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของชมรมว่ายน้ำ  
No. 8707   ศุกร์หรรษากับกิจกรรมสนุกๆ "ตะกร้าพาโชค".  
No. 8703   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนตุลาคม  
No. 8702   MLP Kindergarten Activities  
No. 8701   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีเสกสุสานและพิธีฉลอง 50 ปีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ครั้งที่ 2/2562