[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 716 อัลบัมภาพ

No. 7719   รับลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562  
No. 7685   รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562  
No. 7680   พิธีบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 7671   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดามิสวรรณวิสา จิตต์บุญ  
No. 7530   ประชุมเรื่องการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนครั้งที่ 1/2561  
No. 7453   คณะภราดาและตัวแทนครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่เชี้ยน สายสิทธิ์ มารดาของมิสอุบลรัตน์ ทิวไผ่งาม  
No. 7439   หนังสือทำมือ "วิทยาศาตร์น่ารู้" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2560  
No. 7427   คณะครูและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน  
No. 7382   แนะนำวารสารและนิตยสาร ประจำเดือนมิถุนายน ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7358   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม และตัวแทนครู ไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ คุณกาญจนา จันทรานนท์  
No. 7331   ผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงาน เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ มารดา มิสสุริยา หัตถกิจ  
No. 7310   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1/2561  
No. 7308   ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561  
No. 7248   เปิดจำหน่ายหนังสือและแบบเรียน ปีการศึกษา 2561  
No. 7240   ภราดา,คณะผู้ร่วมบริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ บิดาของ มาสเตอร์ภคิน ธนากูลธัญทิพา  
No. 6998   ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 5/2560  
No. 6937   ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2560  
No. 6931   ​โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
No. 6911   นักเรียนมัคคุเทศก์แผนกประถมเตรียมซ้อมอ่านสคริปต์แนะนำห้องเกียรติประวัติ  
No. 6865   สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MLP ปีการศึกษา 2561