[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 694 อัลบัมภาพ

No. 4969   พิธีมอบวุฒิบัตรเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 4967   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ  
No. 4957   แผนกปฐมวัย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  
No. 4955   จัดนักเรียนสัมผัสสถาบันการศึกษาและเยี่ยมชมอาชีพ  
No. 4953   นักเรียนประจำ ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  
No. 4951   นักเรียนประจำชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
No. 4947   นักเรียนระดับชั้น ม.4 ชมการแสดงโขนพระราชทาน  
No. 4943   ม. 2/8 Science Gifted Programme เรียนรู้นอกห้องเรียนเชิงวิชาการ  
No. 4940   แข่งขันกีฬาระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา ครั้งที่ 15  
No. 4929   ร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ  
No. 4928   พิธีรับ "ศีลกำลัง" ประจำปี 2558  
No. 4927   ค่ายผู้นำ YCS ระดับสังฆมณฑลจันทบุรี  
No. 4923   พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
No. 4919   พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 4915   การแข่งขันรายการ "ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกมเยาวชน นานาชาติ ครั้งที่ 27"  
No. 4896   ประชุมสามัญประจำปี สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
No. 4889   ตัวแทนนักเรียน แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65  
No. 4888   แข่งขันวาดภาพระบายสีวันวิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญ 130 ปี  
No. 4882   อบรมทักษะการวาดภาพสีน้ำสีไม้ระบายน้ำ  
No. 4856   การแข่งขันเซปักตะกร้อกีฬาเยาวชนตัวแทนภาค1(รอบคัดเลือก)