[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 8911   Christmas Fair 2020  
No. 8910   นักเรียนประจำตึกราฟาแอลจับสลากของขวัญวันคริสต์มาส  
No. 8908   กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนประจำตึกและนักเรียนหอพักครู  
No. 8907   แผนกปฐมวัย รับฟังประวัติวันคริสต์มาส  
No. 8906   นักเรียนประจำหอพักคาเบรียลาร่วมจับสลากของขวัญวันคริสต์มาส  
No. 8905   กิจกรรมวันหยุุดของนักเรียนประจำตึกราฟาแอล  
No. 8901   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส และฉลองคริสต์มาสนักเรียนประจำ  
No. 8894   ACS Family Market Fair 2019  
No. 8891   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 8889   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 8888   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 8881   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนธันวาคม  
No. 8873   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2562  
No. 8857   การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 8853   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 7/2562  
No. 8849   ประชุมเตรียมงานพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสและงานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาสนักเรียนประจำ 2019  
No. 8817   กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “75 ปี ACS Zero Waste Together”  
No. 8816   พิธีเปิด "นิทรรศการกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 8815   การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการขยะ” โครงการ ACS Zero Waste Together  
No. 8802   ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD แชมป์เปียนคัพ ครั้งที่ 17