[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 694 อัลบัมภาพ

No. 5164   กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ณ อำเภอสัตหีบ  
No. 5153   นำเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ ACS GO GREEN  
No. 5146   ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอลรุ่น 18 ปี ศพฐ - เอ- พี -ฮอนด้า  
No. 5144   สัมมนาโครงการสานแสงทอง  
No. 5141   โครงการของขวัญมือสอง"ปันใจเพื่อน้อง"  
No. 5093   ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสังคม "พี่จิตอาสา ACS สอนน้อง" ณ โรงเรียนบ้านหินวง  
No. 5091   ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม "พี่จิตอาสา ACS สอนน้อง" ณ โรงเรียนบ้านหินวง  
No. 5077   ฝึกการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ 3 Gifted  
No. 5076   ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Gifted)  
No. 5068   การเเข่งขันวิชาการ "ACR พัฒนาภาษาสู่อาเซียน"  
No. 5067   ร่วมพิธีปลงศพ ซิสเตอร์มารีย์ อักแนส กัญญานี ต่วนรัศมี  
No. 5066   การเเข่งขันวิชาการ 2015 ACEP Academic Day  
No. 5062   การเเข่งขันวิชาการ 2015 ACEP Academic Day  
No. 5059   งาน "ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา" ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5036   การเรียนรู้นอกสถานที่ เกี่ยวกับ พอลิเมอร์ Gifted ม.1/8  
No. 5025   จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านหินวง พัทยา  
No. 5024   จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา ชลบุรี  
No. 4993   ร่วมพิธีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ  
No. 4985   ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 แผนกปฐมวัย  
No. 4979   อวยพรวันคล้ายวันเกิด วันคริสต์มาสและปีใหม่ 2016