[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 688 อัลบัมภาพ

No. 5415   ค่ายรวมพลคนแสวงหา ครั้งที่ 5  
No. 5387   พิธีถวายราชสดุดีนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559  
No. 5382   ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 20  
No. 5360   ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 15  
No. 5359   คณะครูอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเยี่ยมชมโรงเรียน  
No. 5351   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก อ.3 -ป.6  
No. 5315   พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  
No. 5300   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทำกิจกรรมจิตอาสาและสัมผัสอาชีพ  
No. 5267   พิธีโปรดศีลกำลัง  
No. 5240   โครงการทัศนศึกษาประเทศเเคนาดาเเละประเทศอเมริกา  
No. 5233   ร่วมงานเลี้ยง ณ โรงเรียนมารีวิทย์  
No. 5219   ศูนย์ดนตรี เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี  
No. 5196   ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับสังฆมลฑล ณ โรงเรียนลาซาลฯ จันทบุรี  
No. 5166   โครงการหนังสือมือสองเพื่อพี่และน้องแบ่งปันกันอ่าน ปีการศึกษา 2558  
No. 5164   กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ณ อำเภอสัตหีบ  
No. 5153   นำเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ ACS GO GREEN  
No. 5146   ชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอลรุ่น 18 ปี ศพฐ - เอ- พี -ฮอนด้า  
No. 5144   สัมมนาโครงการสานแสงทอง  
No. 5141   โครงการของขวัญมือสอง"ปันใจเพื่อน้อง"  
No. 5093   ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสังคม "พี่จิตอาสา ACS สอนน้อง" ณ โรงเรียนบ้านหินวง