[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2728 อัลบัมภาพ

No. 9368   พิธีเสก ศูนย์ดนตรีโดนาเซียง มิวสิค เซ็นเตอร์ และเสก ห้องสมุดลวสุต  
No. 9366   พิธีบูชาขอบพระคุณสุขสำราญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต  
No. 9362   พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันอังคาร ปีการศึกษา 2563  
No. 9349   MLP Science Day  
No. 9340   พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9339   พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9335   ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีเสกอาคารและพิธีอวยพรวันเกิดภราดา  
No. 9334   ประชุมนักเรียนประจำเดือนสิงหาคมรอบที่2 ปีการศึกษา 2563  
No. 9333   Mother’s Day Speech Competition  
No. 9323   Happy Blue Day : Mommy and Me  
No. 9319   พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
No. 9316   กิจกรรมวันแม่ ระดับปฐมวัย  
No. 9315   MLP Mothers Day  
No. 9314   พิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562  
No. 9309   ประชุมนักเรียนประจำเดือนสิงหาคมรอบที่1 ปีการศึกษา 2563  
No. 9307   พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
No. 9306   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสศุกร์ต้นเดือน สิงหาคม และร่วมสุขสำราญ วันคล้ายวันเกิดภราดาทั้งสองท่าน  
No. 9303   พิธีเปิดการเล่นออร์แกไนซ์เกม(กิจกรรมคลับ) ปีการศึกษา 2563  
No. 9296   พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562  
No. 9291   อบรมนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563