[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2669 อัลบัมภาพ

No. 1581   ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน ในการจัดงาน การแสดงมหาคอนเสิร์ต คณะเซนต์คาเบรียลเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา วันที่ 1 มิถุนายน 2555  
No. 1580   เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 1 มิถุนายน 2555  
No. 1579   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนพฤษภาคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2555  
No. 1578   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน พฤษภาคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2555  
No. 1577   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555  
No. 1572   รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี่ที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555  
No. 1571   ประชุมนักเรียนประจำ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555  
No. 1569   ลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าค่ายฝึกอบรม วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2555  
No. 1568   ประชุมแนะนำบุคลากรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
No. 1567   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
No. 1566   ประชุมแนะนำบุคลากรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 21 พฤษภาคม 2555  
No. 1565   นักเรียนประจำกลับเข้าที่พัก วันที่ 20 พฤษภาคม 2555