[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2728 อัลบัมภาพ

No. 2191   พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2187   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2186   กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2183   ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2182   มอบเกียรติบัตร ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2180   นำของใช้ไปมอบให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2165   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนมกราคม วันที่ 30 มกราคม 2556  
No. 2158   คณะครูหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยีอบรมการใช้โปรแกรม e-office รอบที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2556  
No. 2157   รับมอบตััวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 มกราคม 2556  
No. 2156   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนติว วันที่ 29 มกราคม 2556  
No. 2152   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 25 มกราคม 2556  
No. 2151   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันเทโอฟานรำลึก วันที่ 25 มกราคม 2556  
No. 2150   งานวันราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 24 มกราคม 2556  
No. 2142   งานวันราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2556  
No. 2137   การตรวจประเมินครูดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ตึกเซนต์เมรี่  
No. 2136   คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ วันที่ 21 มกราคม 2556  
No. 2131   งานเลี้ยงฉลองวันคริิสต์มาสและปีใหม่คณะครู MLP วันที่ 18 มกราคม 2556  
No. 2130   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2556  
No. 2123   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2556  
No. 2122   นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 17 มกราคม 2556