[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2704 อัลบัมภาพ

No. 2100   นักเรียนใหม่สอบเข้าประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มกราคม 2556  
No. 2097   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวพนักงาน วันที่ 22 ธันวาคม 2555  
No. 2093   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู วันที่ 21 ธันวาคม 2555  
No. 2091   พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส วันที่ 21 ธันวาคม 2555  
No. 2090   นักเรียนทุกช่วงชั้น ร่วมพิธีอวยพรวันคริสต์มาสและปีใหม่แด่คณะภราดาและคณะครู วันที่ 21 ธันวาคม 2555  
No. 2083   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน ธันวาคม วันที่ 18 ธันวาคม 2555  
No. 2066   หมดวการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกวดสื่อการสอนประจำปีการศึกษา 2555  
No. 2061   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2555  
No. 2052   ภราดาเลอชัย ลวสุต อธิการ แสดงความยินดีกับนักเรียน MLP ที่ไปแข่งขัน วันที่ 6 ธันวาคม 2555  
No. 2050   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับ ด.ช.ปวัน กันแจ่ม ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น วันที่ 6 ธันวาคม 2555  
No. 2043   ร่วมใจปล่อยปลาคืนสู่น้ำ 85 พรรษามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2555  
No. 2038   คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง 85 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2555  
No. 2031   คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดามานิต สกนธวัฒน์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  
No. 2030   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2029   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2028   กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงระดับชั้นมัธยม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2025   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2021   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2020   ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย สอนการทำกระทงให้กับนักเรียน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  
No. 2016   ร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด ภราดามานิต สกนธวัฒน์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555