[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 688 อัลบัมภาพ

No. 5559   ผลการแข่งขันฟุตบอล ACT YOUTH INVITATION 2016  
No. 5558   ผลการแข่งขันวาดภาพวันวิชาการ ร.ร เซนต์หลุยส์  
No. 5551   เข้าค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ  
No. 5543   ร่วมเเข่งขันงานวิชาการโรงเรียนเซนหลุยส์  
No. 5539   กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 5525   กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ "สถานีรถไฟศรีราชา"แผนกปฐมวัย  
No. 5524   กิจกรรมค่ายพัฒนาผลงาน KID WITNESS NEWS  
No. 5523   โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย  
No. 5521   การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
No. 5499   โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 5490   พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของแผนกปฐมวัย  
No. 5456   ถวายเทียนพรรษา  
No. 5454   เดินรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ"  
No. 5452   ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครบรอบ 49 ปี  
No. 5446   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา  
No. 5443   โครงการฝึกอบรมลูกเสือนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559  
No. 5442   ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
No. 5440   การเเข่งขัน"ทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร"  
No. 5428   ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาเครือฯ และฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 15  
No. 5420   โครงการทัศนศึกษาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2559