[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 2142   งานวันราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2556  
No. 2137   การตรวจประเมินครูดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ตึกเซนต์เมรี่  
No. 2136   คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ วันที่ 21 มกราคม 2556  
No. 2131   งานเลี้ยงฉลองวันคริิสต์มาสและปีใหม่คณะครู MLP วันที่ 18 มกราคม 2556  
No. 2130   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2556  
No. 2123   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2556  
No. 2122   นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 17 มกราคม 2556  
No. 2115   กิจกรรมวันเด็กนักเรียนชั้นม.3  
No. 2111   กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556 วันที่ 11 มกราคม 2556  
No. 2104   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2556  
No. 2102   ต้อนร้บคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน วันที่ 7 มกราคม 2556  
No. 2100   นักเรียนใหม่สอบเข้าประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มกราคม 2556  
No. 2097   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวพนักงาน วันที่ 22 ธันวาคม 2555  
No. 2093   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู วันที่ 21 ธันวาคม 2555  
No. 2091   พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส วันที่ 21 ธันวาคม 2555  
No. 2090   นักเรียนทุกช่วงชั้น ร่วมพิธีอวยพรวันคริสต์มาสและปีใหม่แด่คณะภราดาและคณะครู วันที่ 21 ธันวาคม 2555  
No. 2083   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน ธันวาคม วันที่ 18 ธันวาคม 2555  
No. 2066   หมดวการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกวดสื่อการสอนประจำปีการศึกษา 2555  
No. 2061   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2555  
No. 2052   ภราดาเลอชัย ลวสุต อธิการ แสดงความยินดีกับนักเรียน MLP ที่ไปแข่งขัน วันที่ 6 ธันวาคม 2555