[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 2261   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฟังบรรยายการปฏิบัติตนตามกฎหมาย กฎจราจร และห่างไกลยาเสพติด วันที่ 5 เมษายน 2556  
No. 2260   สุนัขตรวจหาสารเสพติดมาตรวจในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ของโรงเรียน วันที่ 5 เมษายน 2556  
No. 2259   คณะครูทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 3-4 เมษายน 2556  
No. 2258   การประกวดสื่อการสอน วันที่ 3 เมษายน 2556  
No. 2257   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนมีนาคม วันที่ 3 เมษายน 2556  
No. 2256   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน มีนาคม วันที่ 3 เมษายน 2556  
No. 2252   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 28 มีนาคม 2556  
No. 2251   ค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 28-29 มีนาคม 2556  
No. 2246   พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุ วันที่ 12 มีนาคม 2556  
No. 2242   ประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 10 มีนาคม 2556  
No. 2235   พิธี เปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACS-PTA วันที่ 1 มีนาคม 2556  
No. 2234   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรกับนักเรียนที่สอบผ่านการวัดมาตรฐานระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ กับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2233   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
No. 2232   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2229   พิธีมอบประกาศนียบัตร จากTrinity College, London วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2227   งานเลี้ยงอำลานักเรียน ม.6 รุ่น 6649 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2226   นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2225   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม MLP,SEP รับวุฒิบัตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2224   พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2220   ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556