[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2669 อัลบัมภาพ

No. 9296   พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562  
No. 9291   อบรมนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9287   อบรมนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9284   ประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 3/2563)  
No. 9279   พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
No. 9269   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เข้ารับรายงานตัวกับครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14  
No. 9268   พิธีบูชาขอบพระคุณ วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล โอกาสครบรอบ 73 ปี  
No. 9267   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนประจำในระดับมหาวิทยาลัย 2563  
No. 9265   MLP - Wai Kru Day  
No. 9264   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนแผนกปฐมวัย  
No. 9263   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
No. 9262   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
No. 9261   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9257   วจนพิธีกรรมเสกแม่พระอัสสัมชัญ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตึกอัสสัมชัญในปีการศึกษา 2563  
No. 9255   พิธีวจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 และร่วมสุขสำราญ วันคล้ายวันเกิด ภราดา รชานนท์ อุดมสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
No. 9254   นักเรียนช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาอุ่นเครื่องกับทีมโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์  
No. 9251   บรรยากาศกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ กลุ่มย่อยนักเรียนประจำ 2563  
No. 9247   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9244   กิจกรรมนมัสการพระรัตนตรัยนักเรียนประจำ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  
No. 9218   ร่วมกันปลูกไม้พะยอม และปลูกป่า บริเวณค่ายลูกเสือลูโดวีโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา