[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ผลงานนักเรียน:Best_Student2559

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 226 อัลบัมภาพ

No. 7364   การเย็บผ้าด้วยมือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 7362   การจัดสวนในภาชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 7137   กิจกรรมการทำที่ปรับกลิ่นด้วยมะกรูดใบเตย วิชาการงานฯ  
No. 7031   การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ปี 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 6889   การออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 6888   การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย  
No. 6887   การประดิษฐ์ ดอกไม้จากหลอด  
No. 6680   การจัดและตกแต่งอาหารประเภทสำรับโดยการแกะสลัก ระดับชั้น ม.3  
No. 6675   ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Network Security  
No. 6672   ผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการประกวด S.G. Acoustic Guitars Competition 2017  
No. 6655   มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการประกวดเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  
No. 6650   ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาประเภทเทนนิส  
No. 6649   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  
No. 6648   การจัดและตกแต่งอาหารประเภทสำรับโดยการแกะสลัก นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 6647   การประกอบอาหาร(แกงจืด)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
No. 6646   งานช่างพื้นฐาน เรื่อง การเปลี่ยนหลอดไฟภายในบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 6571   งานช่างพื้นฐาน เรื่อง การเปลี่ยนลูกบิดประตู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 6570   การประกอบอาหารประเภทสำรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 6516   ผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ  
No. 6502   นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ