[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ผลงานครู/ผู้บริหาร:Best_Teacher2559

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 69 อัลบัมภาพ

No. 5140   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกิตติ เกตุนุติ ศิษย์เก่า ACS2710  
No. 5123   พิธีมอบโล่ผู้บริหาร ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ ประจำปี 2558  
No. 5055   ประชุมงานเซอร์ร่าอาเซี่ยน ครั้งที่ 18  
No. 5050   มิสสุดา มงคลสิทธิ์ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558  
No. 5045   รางวัลคุรุสภาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3  
No. 5035   อวยพร และมอบของขวัญปีใหม่ 2559 แด่ บาทหลวงอนุชา ไชยเดช  
No. 5012   อวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ 2559 แด่ บาทหลวงมีคาแอล วีระ ผังรักษ์  
No. 5011   อวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ 2559 แด่ พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร  
No. 5010   พิธีบูชาขอบพระคุณ "ครอบครัวครู-เจ้าหน้าที่" อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5007   ปฐมวัยทัศนศึกษาและฟังบรรยาย "ประวัติพระเยซูทรงบังเกิด" ณ โบสถ์เดลโรซาริโอ  
No. 5006   บริษัททัวร์ นำเสนอโปรแกรมทัศนศึกษา  
No. 4948   ร่วมแสดงความยินดีกับภราดากุลชาติ  
No. 4926   ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558  
No. 4863   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงตราสารโรงเรียน  
No. 4778   พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
No. 4576   สัมมนาเรื่องการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ  
No. 4552   ประชุมคุณครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือฯ  
No. 4546   แผนกคริสตศาสนธรรมเยี่ยมครูงานอภิบาลและครูคำสอน  
No. 4290   อาทิตย์ใบลาน "เป็นวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยความชื่นชมยินดี"  
No. 4289   เยี่ยมนักเรียนเตรียมบวชสามเณรภาคฤดุร้อน ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี