[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2728 อัลบัมภาพ

No. 10705   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2565  
No. 10675   คอนเสิร์ตศูนย์ดนตรี2565 "ACS สุข เศร้า เหงา เลิฟ"  
No. 10668   กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับปฐมวัย  
No. 10662   ACS Christmas Fair 2022 Love and Share ระดับปฐมวัย  
No. 10661   เรียนรู้ประวัติวันคริสต์มาส ระดับปฐมวัย  
No. 10635   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2565  
No. 10626   การแข่งขันกรีฑาสี ในมหกรรมกีฬาสี ACS ANNUAL SPORT DAYS 2022, THE NEXT NORMAL : TOGETHER WE WIN  
No. 10598   กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น  
No. 10597   ห้องสมุดร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง  
No. 10593   พิธีประดับเข็มสภานักเรียนปีการศึกษา 2565  
No. 10591   การแข่งขันสอบทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ระดับชั้นป.2-ม.6  
No. 10591   การแข่งขันสอบทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ระดับชั้นป.2-ม.6  
No. 10588   ภาพบรรยากาศในช่วงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565  
No. 10585   คณะครูเครือข่ายนิเทศการสอนเข้าร่วมการนิเทศไตรภาคี (ACS ACR SLC)  
No. 10583   กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย  
No. 10583   กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย  
No. 10581   ลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย ณ ค่ายลูกเสือลูโดวิโก  
No. 10580   เตรียมความพร้อมก่อนการลงสนามสอบ สวช.ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท ม.4-6  
No. 10579   กิจกรรมในรายวิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1 ห้อง ม.4/1  
No. 10578   กิจกรรมเปิดตลาดครั้งแรกของนักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจชั้น ม.4-6