[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ผลงานครู/ผู้บริหาร:Best_Teacher2559

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 69 อัลบัมภาพ

No. 9762   นิเทศการสอน online กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6600   นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6599   นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6598   นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6597   นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6596   นิเทศครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6010   ขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ  
No. 5932   ประชุมการพิจราณาแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560  
No. 5922   รับการตรวจประเมินครูดีเด่น โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  
No. 5904   ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม “อัสสัมชัญศรีราชา Road Bike 2017”  
No. 5903   ประชุมวางแผนการจัดการแสดง “กายกรรมซินเกียง” ครั้งที่ 1  
No. 5901   การประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5889   ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าฯ ACS 4629  
No. 5874   งาน "Thank you party -PTA-ACS FAMILY"  
No. 5855   ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2559  
No. 5835   ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลสาขาครูผู้สอนดีเด่น  
No. 5744   รางวัลครูคำสอนนานปี โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  
No. 5658   คณะภราดาและผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5657   ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล AEC-TRT TOP AWARD สาขา "สตรีดีเด่นด้านการศึกษา"  
No. 5171   ประชุมเตรียมงาน เซอร์ร่าเอเชีย ครั้งที่ 18.