Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (เมื่อวานนี้)
A lot of parents and students in Mathayom 1-3 come to meet with teacher and discuss the Students Progress Report. (SEP) (เมื่อวานนี้)
A lot of parents in Primary1-6 come to talk and get the Students Progress Report.(SEP) (เมื่อวานนี้)
งานวันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (20 ต.ค. 2562)
อบรมสัมมนา 21st Century Happy Learning Together ร่วมเคียงข้าง สร้างการเรียนรู้ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 (18 ต.ค. 2562)
คณะครูแผนก MLP เข้าร่วมอบรม Educational Assessment (10 ต.ค. 2562)
MLP October SMART Camp Day 5 (10 ต.ค. 2562)
MLP October SMART Camp Day 4 (10 ต.ค. 2562)
MLP October SMART Camp Day 3 (10 ต.ค. 2562)
MLP October SMART Camp Day 2 (10 ต.ค. 2562)
MLP October SMART Camp Day 1 (10 ต.ค. 2562)
MLP Art Camp 2019 (Day 3) (10 ต.ค. 2562)
MLP Art Camp 2019 (Day 2) (10 ต.ค. 2562)
MLP Art Camp 2019 (Day 1) (10 ต.ค. 2562)
Art & Craft for Kids" กิจกรรม October Course แผนกปฐมวัย (5 ต.ค. 2562)
"Day Camp" กิจกรรม October Course แผนกปฐมวัย (5 ต.ค. 2562)
สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 20 (4 ต.ค. 2562)
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ ร่วมสวดอภิธรรมพระใบฎีกาธีรศักดิ์ ธมฺมธโร (3 ต.ค. 2562)
แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 (3 ต.ค. 2562)
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3 ต.ค. 2562)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระใบฎีกาธีระศักดิ์ ธัมมธีโร (3 ต.ค. 2562)
ศึกษาดูงาน True Digital Park ของผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (2 ต.ค. 2562)
พิธีบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และครบรอบ 75 ปี (1 ต.ค. 2562)
พิธีปลงผมนาค และพิธีธรรมเทศนาสอนนาค ในการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ ฯ (1 ต.ค. 2562)
Party Night : KG Rally Family Tour ครั้งที่ 3 แผนกปฐมวัย (30 ก.ย. 2562)
พิธีเปิดกิจกรรม KG Rally Family Tour ครั้งที่ 3 แผนกปฐมวัย (30 ก.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลในการแข่งขันวันวิชาการ (26 ก.ย. 2562)
ประชุมชี้แจงกติกากิจกรรม KG Rally Family Tour ครั้งที่ 3 ของแผนกปฐมวัย (26 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ประจำปี 2562 (26 ก.ย. 2562)
ประชุมครูแผนกปฐมวัย ประจำเดือนกันยายน (25 ก.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ได้รับรางวัลในการแข่งขันวันวิชาการ (25 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ประจำเดือนกันยายน 2562 (25 ก.ย. 2562)
P.3/5 SEP students perform their final play today. (25 ก.ย. 2562)
P.1/4 SEP students perform their final play today. (25 ก.ย. 2562)
งานตัดหญ้าภายในโรงเรียน (25 ก.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันวันวิชาการ (24 ก.ย. 2562)
แสดงความยินดีกับนักกีฬาระดับปฐมวัย ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก (24 ก.ย. 2562)
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล1 (24 ก.ย. 2562)
นิเทศครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ม.ปริญญา วิชา วันที่ 17 กันยายน 2562 (24 ก.ย. 2562)
ฝังเข็มรักษาโรคฟรี เนื่องในวันมหิดล วันแห่งการทำสาธารณประโยชน์ (24 ก.ย. 2562)
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จ พระอริยวง ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (24 ก.ย. 2562)
ผลการสอบ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (24 ก.ย. 2562)
การแข่งขันกีฬาครูนัดอุ่นเครื่อง ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา (23 ก.ย. 2562)
งานวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ (23 ก.ย. 2562)
ประชุมแผนก MLP ครั้งที่ 5/2562 (23 ก.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น แผนก MLP ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (23 ก.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" ประจำเดือนสิงหาคม แผนกปฐมวัย (20 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำอัลบั้มฉลอง 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2562 (19 ก.ย. 2562)
P.2/4 SEP Class is hard at work practicing their final projects. (19 ก.ย. 2562)
P.5/4 SEP Classes are hard at work practicing their final projects. (19 ก.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|