[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รับนักเรียนใหม่ “ACS OPEN HOUSE 2017” 18 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 10 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา ชั้น ป1B 10 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา ชั้น ป1A 10 สิงหาคม 2560
  การแสดงผลงานนักเรียน MLP English Talent Show ปีการศึกษา 2560 26 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 26 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 26 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 5 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ACS Swimming Championship ครั้งที่ 1 16 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตพาลูกเสือฝึกอบรมนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 16 มิถุนายน 2560
  ประชาสัมพันธ์การใช้โทรศัพท์มือถือและ/หรือเครื่องมือสื่อสารในสถานศึกษา 12 มิถุนายน 2560
  จดหมายเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่แทรกชั้นระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 30 พฤษภาคม 2560