[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 7 มกราคม 2562
  งานมุทิตาจิต มิตรสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 75 7 มกราคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 7 มกราคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 มกราคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นอนุบาล 3 7 มกราคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 7 มกราคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี "หัวข้อ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในฝัน" 7 มกราคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 7 มกราคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกซ้อมดนตรี 22 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน หมากล้อม งาน ACSP Logic Games 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน คำคม งาน อีซีซี ครอสเวิร์ดเกมนานาชาติ และอักษรไขว้ 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน คำคม งานACSP Logic Games 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน กราฟิก ประเภททีม 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน AC Line Sticker Contest 2018 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน A-Math และการพับจรวด 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน หมากล้อม Active Play Learning 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน คณิตคิดเลขเร็ว 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนร่วมงานเลี้ยงนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 16 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้" 9 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน ประกวดร้องเพลงจีน 9 พฤศจิกายน 2561
  งานมหกรรม "คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อนกันอัสสัมชัญศรีราชา" 9 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน งาน "133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ" 9 พฤศจิกายน 2561
  การศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา3 ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 6 พฤศจิกายน 2561
  การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 6 พฤศจิกายน 2561
  การศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 6 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 2 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ 1 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน CROSSWORD งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 1 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน A-Math และ Sudoku งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 1 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 1 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันทางด้านวัฒนธรรมจีน 31 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 20 31 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพาลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม "DAY CAMP" 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพาลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม "DAY CAMP" 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพาลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "DAY CAMP" 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันหมากล้อม HARBOR GO EASTERN CHAMPIONSHIP 2018 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 16 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนร่วมฝึกซ้อมและแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 16 18 ตุลาคม 2561
  แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างการปิดปลายภาคเรียนที่ 1/2561 18 ตุลาคม 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม "วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2561" 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขัน Make x STEM Bot Challenge 2018 18 ตุลาคม 2561
  ขออนุฐาตให้นักเรียนเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 กันยายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมประกวดวาดภาพระบายสีปีที่ 3 แคมเปญ "มาสเตอร์อาร์ต มาสเตอร์ซีรีย์" 26 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมงาน Workshop graffiti 26 กรกฎาคม 2561
  การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติในระดับอาเซียน รายการ "SEAMO-Southeast Aasian Mathematical Olympiad 2018" 26 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ สู่การมีอาชีพที่ยั่งยืน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5B 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5A 13 กรกฎาคม 2561
  ขอนุญาตตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันหมากล้อม นักเรียน นักศึกษา ภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันหมากล้อม นักเรียน นักศึกษา ภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลัก 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปค่ายวิทยาศาสตร์ (One Day Science Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 กรกฎาคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชมการแสดงหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) และการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ปี 2561" 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาและทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมค่ายแสวงหา ครั้งที่ 22 13 กรกฎาคม 2561
  ขอจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2561 29 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8-9 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6-7 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-3 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันแม็กส์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมฯ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561(ชั้นมัธยมศึกษา) 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันแม็กส์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมฯ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561(ชั้นประถมศึกษา) 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ฺB 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6A 11 มิถุนายน 2561
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 มิถุนายน 2561
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 11 มิถุนายน 2561
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของนักเรียนระดับปฐมวัย 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมมัธยมศึกษา 2018 11 มิถุนายน 2561
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศษสตร์ (แผนก MLP) 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3B 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3A 11 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 30 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายการฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 18 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญและลูกเสือสมาัญรุ่นใหญ่ 18 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมค่ายผู้นำนักเรียน 18 พฤษภาคม 2561